ul. Kaszubska 8/8, Wrocław
71 328 74 71
8:00-16:00

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski jest jedną z najstarszych uczelni Europy Środkowej. W 2002 roku świętował 300-lecie istnienia, w 2011 roku – 200-lecie przekształcenia w uczelnią państwową. Dziś to nowoczesna szkoła wyższa, która na dziesięciu wydziałach kształci blisko 28 tysięcy studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych. W 2015 roku minęło z kolei 70 lat od kiedy Uniwersytet we Wrocławiu stał się polską szkołą wyższą. Wśród około 1900 nauczycieli akademickich są uczeni najwyższej klasy: laureaci nagrody Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej zwanej Polskim Noblem i nagrody Prezesa Rady Ministrów.

Współpraca z Uniwersytetem Wrocławskim przebiegała na płaszczyźnie stworzenia nowych koncepcji wizualnych dla stron internetowych Wydziału Filologicznego oraz Instytutu Filologii Germańskiej. Po naszej stronie leżało opracowanie nowych grafik oraz struktury strony, a także przeniesienie danych na nowy serwer platformy WordPress.

Klient: Uniwersytet Wrocławski