ul. Kaszubska 8/8, Wrocław
71 328 74 71
8:00-16:00

Van Bright

Van Bright to firma, której głównym zadaniem jest doradztwo. Od lat spółka wspiera swoich klientów w procesach związanych z rozwojem i restrukturyzacją działalności na rynku. Zespół Van Bright stanowi grupa ekspertów, którzy dzięki wieloletniemu doświadczeniu zawodowemu zdobytemu na rynku w korporacjach zarówno międzynarodowych jak i polskich pomagają i doradzają w obszarach istotnych z poziomu zarządzania i rozwoju firmy. Doradcy swoje kompetencje podnosili także poprzez współpracę z takimi Spółkami jak  Bank Zachodni WBK SA, PKO BP SA, Grupa Kapitałowa IMPEL, Antan GMBH, ArcelorMittal, Federal Mogul oraz wieloma innymi. Van Bright istnieje po to, by wskazywać kierunek rozwoju. Dąży do tego, by przyszłość klientów była jasna. Korzystając z wieloletniego doświadczenia pomaga przedsiębiorstwom w zarządzaniu ich finansami i pozyskiwaniu kapitału na ich dalszy rozwój. Na zasadach partnerstwa diagnozuje, wspiera i czuwa nad tym, by rosły w siłę i stawały się liderami w swoich dziedzinach.

Dla spółki Van Bright opracowaliśmy kompleksową strategię wizerunkową, opartą na szczegółowej analizie zastanej sytuacji. Zadbaliśmy też o nową strukturę witryny internetowej oraz jej stronę wizualną. Byliśmy również odpowiedzialni za wdrożenie proponowanych zmian oraz za wsparcie merytoryczne tak, by marka z łatwością osiągnęła stawiane sobie cele.

Klient: Van Bright